• UVARTE
  UVARTE SI SVOJ TEAMBUILDING AKO FOODIE CHEF

  Ponúkame Vám atraktívne teambuildingy v jedinečných priestor FOODIE kulinárskeho štúdia
  či súkromnej hotelovej kinosále MediaTro. Netradičné súťaže a zážitky v štýle hotela SITNO FOREST RESORT.
  Kulinárska výzva alebo movie night?

Teambuilding a voľný čas


Adventure golf

Kreatívny spôsob ako otestovať súťaživosť kolektívu a zlepšiť vzťahyAdventure golf Adventure golf

Novinka od leta 2014 - Adventure golf - obľúbený rekreačný šport, ktorý sa k nám dostal zo Severnej Ameriky a predstavuje vynikajúcu zábavu pre rodiny s deťmi ale aj firemné akcie. Ide o klasické golfové ihrisko, ktoré je zmenšené do veľkosti minigolfových dráh a má 18 jamiek. Veľkosť dráh je to jediné, čo má adventure golf spoločné s minigolfom, pretože spôsob hry je úplne odlišný. Hrá sa na umelej golfovej tráve s golfovými palicami (putter) a golfovou loptičkou.

Trasa pri každej jamke je iná a nájdete tu rôzne prekážky, ako vyvýšeniny, nerovnosti, tunel. Adventure golf je vhodný pre skúsených golfistov alebo aj pre nových nadšencov a neskúsených amatérov. Nevyžaduje žiadnu telesnú zdatnosť, špeciálne zručnosti, len základné športové oblečenie a obuv.

 

GO - BAG Kurz prežitiaAdrenalín a dobrodružstvo Adrenalín a dobrodružstvo

Slovo pre­žiť môžme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata je rov­naká - zostať na žive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca. Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch, ktoré sú súčas­ťou ich výcviku a služby v ozb­ro­je­ných zložkách.
Naučíme Vás ako pre­žiť v našich zeme­pis­ných pod­mien­kach, a ako využiť prí­rodu vo svoj prospech.


S.W.A.T skills

Chcete si vyskú­šať náročnú školu S.W.A.T Skills a stať sa na chvíľu členom špeciál­nej jed­notky?S.W.A.T skills S.W.A.T skills

Prog­ram sa usku­toč­nuje na pre­káž­ko­vej dráhe o dĺžke cca 100m, kde po úvod­nom tré­ningu a inštruk­táži pre­bieha samotné cvi­če­nie. V tomto par­kúre Vás čaká veľa stre­lec­kých terčov,prekážok a dis­cip­lín, ktoré čakajú len na Vás. Na úspešne absol­vo­va­nie celej trate je potrebná odvaha, šikov­nosť a dobrá nálada.


KILL houseKILL house KILL house

Kill House je mobilná strel­nica určená pre vojen­ské a poli­cajné špeciálne jed­notky. Slúži na nácvik tak­tic­kej streľby, tvz. CQB (Close Quoter Battle – Boj na krátku vzdia­le­nosť) v mest­skom pro­stredí. Kill House je navr­hnutý tak, aby nahra­dil nut­nosť tré­ningu v sku­toč­nej budove či už je to dom, obchod alebo fab­rika. Je navr­hnutý tak aby bolo možné repro­du­ko­vať sku­točný pôdo­rys cie­ľo­vej budovy alebo na nácvik kon­krét­nych situácii.Topografia - orien­tá­cia v teréneTopografia

Teambuildingová aktivita určená v pre­važ­nej miere pre záchra­nár­ske tímy, out­do­oro­vých nad­šen­cov, mili­tary air­soft a paint­bal­lové teami a všet­kých ľudí čo sa často a radi pohy­bujú v prí­rode a chcú vždy tra­fiť do svojho cieľa.Zážitkové potápanieZážitkové potápanie Zážitkové potápanie

Discovery scuba je krátky necertifikovaný program pre všetkých, ktorí majú o potápanie záujem, ale nie sú si istý, či si trúfnu ponoriť sa pod vodu. Inštruktor jednoduchým a prístupným spôsobom priblíži záujemcovi dýchanie pod vodou a oboznámi ho zo základným potápačským výstrojom. V krátkej teoretickej inštruktáži ho poučí o základných zásadách platných pri potápaní a potom ruka v ruke vyskúšajú plytké zanorenie pod hladinu.Topo - geocachingTopo - geocaching

Geoca­ching je zábavno náučná akti­vita ktorú pre Vás pri­pra­víme v krás­nom pro­stredí slo­ven­ských hôr.

My sme to obo­ha­tili o prácu v teréne nie z GPS ale za pomoci mapy a buzoly. Každý účast­ník si pred samot­nou hrou prejde škole­ním z topo­gra­fie čo sa mu môže v živote v neča­ka­nej situ­ácii zísť. Hra spo­číva v hľa­daní bodov v hor­skom pro­stredí a na kaž­dom bode má ďalšie indí­cie na zís­ka­nie ďalšieho bodu.


Večerný trojboj

Pre klientov, ktorí si radi spríjemnia posedenie v bare ponúkame večerný trojboj: turnaj v bowlingu, elektronických šípkach a X-BOX kinect s množstvom zábavných súťaží.Večerný trojboj Večerný trojboj


SITNO Fest

Pre pánov aj dámy radi zorganizujeme popoludnie v znamení piva Steiger.

Kolegovia rozdelení do tímov si môžu zmerať sily v nasledovných disciplínach: ochutnávka piva naslepo, otváranie pivných fliaš na rýchlosť, pivná štafeta, rezanie piva. Na záver si každý tím vyberie jeden produkt, ktorý spropaguje pomocou natočenia vlastnej reklamy. Vtipnejší vyhráva!

Ako súčasť SITNO festu pre Vás radi zorganizujeme návštevu pivovaru Steiger alebo ochutnávku piva v priestoroch hotela.


Stavme sa, že...

Obľúbený večerný program prebieha v štýle stávky. Moderátor kladie hosťom pripravené otázky, či je možné alebo nemožné niečo urobiť a následne sa daná vec pomocou dobrovoľníkov dokazuje. Vyhráva tím, ktorý vyhrá najviac stávok.

 

Korporátne bubnovanie a firewalking

NOVINKA 2013
Exkluzívne iba v TRINITY Hotels 
Posuňte hranice Vášho teambuildingu


TRINITY Hotels Vám v spolupráci s INNER WINNER SLOVENSKO  ponúka na Slovensku netradičnú formu teambuildingu, ktorú využilo viac ako 60% zo 400 najväčších svetových spoločností (zdroj: FORBES).
Využite zaujímavé spôsoby ako posilniť tímového ducha a načerpajte novú energiu, ktorá zvýši potenciál nielen vašich zamestnancov ale aj vašich obchodných partnerov. 

KORPORÁTNE BUBNOVANIE


Čo to je Original Rhythm Team?
Original Rhythm Team je vzdelávací projekt zameraný na rozvoj osobnosti, budovanie a rozvoj tímov, komunikáciu, spoluprácu, načasovanie a vedenie ľudí. Používa tzv. korporátne bubnovanie a metódy „drum circle“, pri ktorých všetci účastníci aktívne hrajú na bubon alebo iný rytmický nástroj.

Korporátne bubnovanie je metóda rozvoja  a budovania  nielen pracovných tímov, ale môže vám poslúžiť aj ako naladenie publika na konferenciách a teambuildingoch. Využíva  bubny a ďalšie rytmické nástroje k premene účastníkov na jeden orchester. Korporátne bubnovanie je založené na najnovších poznatkoch o fungovaní  ľudského mozgu a najstaršej metóde tímovej spolupráce známej zo všetkých kultúr  – rytmických rituálov.
Vďaka naladeniu publika, tímu na jednu „vlnu“ a priamym paralelám v komunikácií, leadershipe a spolupráci, je korporátne bubnovanie najrozšírenejšou metódou pre teambuilding po celom svete.

 

FIREWALKING


Ak aj Vás v škole učili, že ak ľudská bunka príde do kontaktu s predmetom, ktorý má 200° Celsia, tak nenávratne odumrie,  ako je potom možné, že niektorí ľudia sú schopní chodiť po žeravom uhlí, ktoré má 500° Celsia? 
Je možné zlomiť šíp o ľudské hrdlo, chodiť po rozbitých črepinách, preraziť holou rukou dosku alebo zohnúť železnú tyč? Áno, dá sa to!

Tieto disciplíny neslúžia k ohromeniu alebo pobaveniu publika, sú to transformačné metódy, pri ktorých prejdete za hranice toho, čo považujete za možné. Ak dokážete prejsť cez oheň, dokážete čeliť aj ďalším výzvam v bežnom živote a skúsenosť z víťazstva aplikovať v každodennej praxi. Vaše vnútorné hranice sa posunú ďalej a Váš potenciál sa zvýši…
Kľúčom k prechodu po žeravom uhlí je stav mysle - plná integrácia ducha a tela, okamih úplnej koncentrácie a dôvery v proces. Na firewalkingu je dôležitý proces, na ktorého konci stojíme pred kobercom žeravého uhlia. Samotný proces, je dôležitejší ako záver. V priebehu tohto procesu hľadáte svoj vnútorný hlas, svojho radcu, ktorý  pomáha rozhodovať sa v extrémnych situáciách. Zažijete na vlastnej koži, že to čo sa vám zdá neprekonateľné, je možné prekonať 100% sústredenosťou, vedomým rozhodnutím a naprogramovaním Vášho mozgu na úspech. 

Ak Vás ponuka zaujala, kontaktujte naše kongresové oddelenie:
Hotel SITNO: kongres@hotelsitno.sk, tel:  045/677 2350

Fotogaléria -

 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
 • Teambuilding a voľný čas
Z našej videogalérie vyberáme

Slavo Jurko navštevuje TRINITY Hotels

Firemné večierky a párty v Trinity Hotels & Resorts

Hotel Sitno **** Aquafun Sitno

Hotel Sitno **** Adventure golfSme hrdým partnerom projektov:
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info